new tai | old tai | 中文

ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ

作者:ᦶᦌᧁᧈ ᦷᦟᧂᧉ 时间:2020-10-13 10:29:01

2b-2 (1).jpg

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦃᦸᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦊᦲᧃ。

  ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦃᦸᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ、ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ,ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦉᧂᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᧓᧘ ᦵᦣᦲᧃ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦃᦸᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ。ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦋᦲᧉ ᦝᧃ ᦃᦸᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ。           (ᦶᦌᧁᧈ ᦷᦟᧂᧉ)