new tai | old tai | 中文

ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ

作者:ᦀᦻᧉ ᦈᦸᧄ ᦵᦵᦈᧃ 时间:2020-08-28 16:06:51

    ᦔᦲ ᦂᧁᧈ ᦶᦔᧃᧉ ᦑᦱᧁᧈ ᧟ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦌᦸᧃ ᦙᦱ, ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ ᦣᦸᧆ ᧟ ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦔᦲ ᦷᦂᧆ ᦺᦈᧉ ᦐᦴ ᦓᦾᧉ,ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦹᧅ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦗᦾ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦞᧂ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ ᦔᦸᧈᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦺᦔ ᦦᦱᧂᧉ,ᦂᦱᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦺᦊᧈ ᧞ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁ,ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦺᦑ ᦣᧁ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦈᦲᧇ ᦠᦻ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ,ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦺᦑ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦉᧂ ᦃᦱᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦆᦸᦰ ᧞ ᦓᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦺᦉᧈ ᦋᦳᧄ ᦗᦴ ᦦᦱᧂᧉ,ᦺᦕ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧆ ᦷᦎᧅ ᦃᦲ ᦺᦈ,ᦔᦲᧃ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦉ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦘᦱᧅ ᦈᦱᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦳᧃ,ᦑᧂ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦷᦉᧅᧈ ᦉᧁᧉ ᦖᦸᧂ ᦺᦈ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ, ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧉ ᦷᦂ ᦓᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦙᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦺᦡᧉ ᦠᧇ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦶᦎᧃ ᧞ ᦌᧁ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦞᧉ。ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦙᦱ ᦐᧅ ᦐᦱ,ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉᧁᧉ ᦖᦸᧂ ᦔᦱᧃ ᦺᦡ,ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧆ ᧑ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ。ᦖᦸ ᦊᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦠᦱᧇ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦺᦋᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦣᧁ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦉᦲᧇ ᦖᦹᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦷᦏᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦜ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦺᦝ ᦟᦱᧄ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦖᧉ。

  ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦣᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ,ᦝᧂ ᦅᧄ ᦖᦸ ᦊᦱ  ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦡᦲᧇ ᦊᦱᧈ ᦡᦾᧉ,ᦵᦓᦲᧉ ᦵᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦂᦲᧃ。ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦅᧄ ᦈᦳ ᦅᧄ ᦘᦱᧂ、ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᧄ ᦈᦳ ᦅᧄ ᦘᦱᧂ, ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᦲᦰ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦦᦱᧂᧉ ᦟᦰ ᦟᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦗ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦣᦲᧆ ᧞ ᦵᦔᦲᧂ。ᦖᦸ ᦊᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᦹᧉ ᦣᧁ ᧟,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧅ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ、ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ、ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦎᦳᧄ ᦂᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ。ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦐᦲᧄ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦞ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦶᦀᧁᧈ ᦗᦲᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦐᦲ ᦶᦀᧁᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦎᧉ 。ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦺᦞ ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ,ᦙᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦙᦹᧉ ᦠᦹᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ, ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦉᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧆ ᦉᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ。

  ᦣᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦗᧃ ᦒ ᦓᧂ ᦂᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ, ᦠᦱᧅ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ, ᦉᦲᧈ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦉ ᦉᦸᧂᧈ, ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦷᦋᧅ ᦙᦲ ᦺᦋ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦍᦹᧃ ᦶᦉᧃ ᦔᦲ ᧞。

  (ᦀᦻᧉ ᦈᦸᧄ ᦵᦵᦈᧃ)