new tai | old tai | 中文

ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ

作者:ᦍᧂᧉ ᦝᦱᧂᧈ 时间:2020-08-28 16:06:27

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦋᦲᧁ ᦏᦻᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦍᦲ ᦗᧂ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧑ ᦍᦲ ᦗᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ,ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦍᦲ ᦗᧂ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧑ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦋᦲᧁ ᦏᦻᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦶᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ,ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧅ ᦟᧄ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ。

ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦍᦲ ᦗᧂ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧑ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ,ᦈᧅ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ,ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ ᦺᦖᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦸᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦖᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。(ᦍᧂᧉ ᦝᦱᧂᧈ)