new tai | old tai | 中文

ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ

作者:ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦷᦌᧂᧈ 时间:2020-08-28 16:05:50

2b-3(1).jpg

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ。

ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦘᦸᧄᧈᦂᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᧞  ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦈᧇ ᦌᦱᧂᧈ。  (ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦷᦌᧂᧈ)