new tai | old tai | 中文

ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦟᦲ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ 时间:2020-08-28 16:05:06

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦀᧁ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦀᧁ“ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ、ᦓᧄᧉ ᦺᦉ、ᦚᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ”ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦖᦻ,ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ。

  ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦜᦻ ᦗᦸᧅ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᧞ ᦎᦸᧇᧈ ᦆᦸᧇ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ。ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦺᦓ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦱ᧓ ᦉᦲᧃᧉ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦐ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᧑、ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦆᦹᧂᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦐ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᧑、ᦕᦴᧉ ᦅᧁᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦺᦐ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᧑ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦵᦣᧆ ᦠᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ, ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦓᧃᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦶᦟᧂᦰ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦺᦓ ᦣᦸᧂᧈ ᦵᦖᦲᧂ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦸᦰ ᦊᧂ ᦅᧄ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ、ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦶᦔᧃᧉ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧁᧈ、ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦁᧃ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ、ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦓᧃᧉ。

(ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ、ᦟᦲ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ)