new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ 《ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙ ᦱᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦺᦑ》ᦍᦳᧂᧉ ᦉᦸᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ

作者:ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦟᦲᧃᧉ 时间:2020-08-28 16:04:38

2b-1 (1).jpg

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᦱ᧕ ᦆᧄ,ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦑᧂ ᦔᦲ《ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦺᦑ》ᦍᦳᧂᧉ ᦉᦸᧂᧈ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧃ ᦉᧂ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦝᦸᧃᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦙᦳᧂᧉ ᦅᦴ、ᦝᦸᧃᧉ ᦷᦓᧅ ᦍᦳᧂ、ᦝᦸᧃᧉ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ、ᦋᦱᧉ ᦈᦲᧈ、ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦋᦲᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ,ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ。

  ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦑᧂ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦴᧉ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ、ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦕᦴᧉ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ ᦶᦩᧃᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦡᦲ ᦙᦱ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ《ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦺᦑ》ᦵᦗᦲᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ ᧞ ᦌᧁ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦱ᧘ ᦆᧄᧈ ᦗᦸᧅ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦶᦏᧄ。ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ 《ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦺᦑ》ᦓᦲᦰ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦆᦱᧁᧈ《ᦈᧁᧉ ᦉᦳ ᦒᦳᧃ ᧞ ᦓᦱᧂ ᦙ ᦷᦓ ᦓᦱ》,ᦀᦳᧇᧈ ᦟᧁᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦈᧁᧉ ᦉᦴ ᦒᦳᧃ ᧞ ᦓᦱᧂ ᦙ ᦷᦓ ᦓᦱ,ᦟᦳᧅ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦞᧆ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ。ᦂᦱᧃ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ《ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦺᦑ》ᦁᧃ ᦺᦖᧈ ᦓᦲᦰ ᦟᦳᧅ ᦶᦎᧈ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦘᦱ ᦉᦱ、ᦉᦱ ᦉ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ ᦙᦱ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ。

(ᦋᦱᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦟᦲᧃᧉ)