new tai | old tai | 中文

ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ

作者:ᦍᦲᧉ ᦶᦊᧃᧈ、ᦷᦟᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦶᦌᧂᧉ 时间:2020-08-28 16:04:02

2b-2 (1).jpg

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ  ᦏᦻ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ”,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᧒᧙᧕᧐ ᦶᦍᧃᧉ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ,ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ。ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦓᦲᦰ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦙᦹ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。

(ᦍᦲᧉ ᦶᦊᧃᧈ、ᦷᦟᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦶᦌᧂᧉ)