new tai | old tai | 中文

ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈᦂᦱᧃ“᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦟᦳᧂ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ”

作者:ᦀᦲᦰ ᦶᦀᧃᧈ ᦶᦂᧁᧉ 时间:2020-07-31 10:31:21

    ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦷᦜᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦚᦻᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦂᦱᧃ“᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦟᦳᧂ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ”。ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ“ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃ,ᦀᧁ“ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᧄ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦉᧂᧈ ᦵᦐᧇ ᦵᦂᧇ ᦠᦾᧉ ᦕᦴᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦂᧄ”、“ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ”、“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ” ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦅᧄ ᦺᦑ ᧞ ᦅᧄ ᦠᦸᧉ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦠᦱᧅ ᦈᦸᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ  ᦑᧂ ᦜᦻ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦱᧄ ᦛᦱᧃ、ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦢᦱᧃ、ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦂᧂᧈ ᧓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ,ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦐᧂ ᦉᦹᧈ ᦘᦲᧄ ᦎᦸᧃᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ。

  ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦍᧂ ᦠᦹᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦂᧄ,ᦵᦗᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ  ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᦴᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦅᦳᧃ ᦂᧄ,ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᧓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄᧉ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ  ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。

(ᦀᦲᦰ ᦶᦀᧃᧈ ᦶᦂᧁᧉ)