new tai | old tai | 中文

ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者:ᦋᦴᧈ ᦞᦴ ᦋᦲᧃᧈ 时间:2020-07-31 10:28:04

2b-2 (1).jpg  

ᦵᦗᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦑᦳᧂᧈ ᦝᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧅ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ、ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦌᦲᧈ、ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ、ᦣᦸᧂᧈ ᦵᦖᦲᧂ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。         (ᦋᦴᧈ ᦞᦴ ᦋᦲᧃᧈ)