new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ

作者:ᦟᦲ ᦵᦗᦲᧃ ᦍᦲᧃᧉ 时间:2020-07-31 10:26:59

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ、ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ、ᦑᦱᧂ ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦺᦓ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦖᧃᧉᦅᦳᧂ  ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦓᧄᧉ ᦓᦸᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦕᦴᧉ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ、ᦣᦸᧂᧈ ᦵᦖᦲᧂ、ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦷᦃ、ᦣᦴ ᦓᧄᧉ、ᦐᦸᧂ ᦔᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ、ᦣᧇ ᦝᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ、ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ,ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ、ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᧞ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦠᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧘ ᦗᦸᧅ,ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦑᦲᧈ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧕ ᦑᦲᧈ。    

(ᦟᦲ ᦵᦗᦲᧃ ᦍᦲᧃᧉ)