new tai | old tai | 中文

ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ “ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ”ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ

作者:ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃᧈ ᦆᧄ 时间:2020-07-31 10:25:28

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ“ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ”,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᧞ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ-ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ“ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ”ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ。

  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ “ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ”ᦵᦋᧂ ᦺᦎᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼᧉ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦣᧇ ᦝᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ“ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ” ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ。ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ,ᦍᧂ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ“ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ”。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ“ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ”,ᦶᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ  ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦊᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ、ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ、ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ,ᦗᦰ ᦍᦰ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ、ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ。

  ᦎᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ“ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ” ᦙᦱ,ᦚᦴᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦙᦱ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ、ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ、ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ“ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦵᦣᧆ”ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦈᧅ ᦵᦣᧆ”,ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ“ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ”,ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ。

(ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃᧈ ᦆᧄ)