new tai | old tai | 中文

ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦎ ᦷᦠ ᦐᧂ

作者:ᦵᦗᦲᧉ ᦐᦱᧈ ᦞᦱᧂᧉ 时间:2020-07-31 10:23:01

2b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦡᦲᧃ ᧗ ᦷᦟᧅ ᦱ᧕ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦶᦉᧆ ᦃᦸᧂ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧞ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧉ ᦌᦸ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦎ ᦷᦠ ᦐᧂ。

  ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦷᦆ、ᦶᦉᧂᧈ ᦷᦆ ᦷᦜᧂ、ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦎ ᦷᦠ ᦐᧂ ᦓᧃᧉ ᦱ᧐ ᦵᦣᦲᧃ,ᦀᧁ ᦺᦉᧉ ᦟᦸᧂᧈ ᦘᦲᧅ、ᦋᦲᧃᧉ ᦶᦍᧃᧈ ᧒ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦔᦻ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦶᦋᧁ ᦋᦹᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧘ ᦠᦸᧈ ᦟᦳᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦃᦻ;ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᧘ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ《ᦐᧂ ᦉᦹᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ》,ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ、ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦎ ᦷᦠ ᦐᧂ ᦁᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦎ ᦷᦠ ᦐᧂ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。     (ᦵᦗᦲᧉ ᦐᦱᧈ ᦞᦱᧂᧉ)