new tai | old tai | 中文

ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者:ᦓᦲᧁᧉ ᦌᦻ ᦌᦱᧁᧈ 时间:2020-06-23 16:57:03

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦏᧄ  ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ“ᦢᧁᧈ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ、ᦢᧁᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦂᦱᧁᧈ、ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ”,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ《ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ》ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦏᧄ  ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦘ ᦑᦲᧆ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧅ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦁᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ,ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦷᦆᧄᧈ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦄᧆ。

(ᦓᦲᧁᧉ ᦌᦻ ᦌᦱᧁᧈ)