new tai | old tai | 中文

ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦑᦴ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ

作者:ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ 时间:2020-06-23 16:56:28

2b-1(1).jpg

ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦑᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦗᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ“ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ”,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦵᦕᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᧆ ᦷᦃᧂᧈ、ᦔᦳᧅᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦓᧃᧉ。          (ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ)