new tai | old tai | 中文

ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᦱ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ

作者:ᦟᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ 时间:2020-06-23 16:55:33

2b-2(1).jpg

 ↑ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦓᦱ,ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦷᦗᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。ᦔᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᦹᧅ ᦉᦲᧆ ᦊᦱ ᦡᧇ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦺᦉᧈ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ。                 (ᦟᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)