new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ

作者:ᦟᦲ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦹᧈ、ᦟᦴᧉ ᦶᦋᧁᧈ ᦒᦲᧃᧉ 时间:2020-06-23 16:54:38

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦓᦳᧂᧉ(ᦋᦲᧉ)ᦖᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦱᧂ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦓᦳᧂᧉ(ᦋᦲᧉ)ᦖᧁᧈ ᦉᦹᧈ ᦌᦱᧂ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦱ᧔ ᦵᦣᦲᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ,ᦉᦲᧂ ᦷᦈ《ᦂᦱᧅ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ》,ᦈᦹ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ,ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦙᦲ ᦟ ᦶᦢᧇᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ、ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦧᦻ ᦶᦑᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ、ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ,ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦐᧂ ᦉᦹ《ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦘᦲᧄ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧅ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ》,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦂᦱᧆ ᦃᦻ ᦷᦆ, ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ、ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ、ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ ᦐᧂᧉ ᦃᦸᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ。

(ᦟᦲ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦹᧈ、ᦟᦴᧉ ᦶᦋᧁᧈ ᦒᦲᧃᧉ)