new tai | old tai | 中文

ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦵᦌᦲᧃ ᦌᦲ ᦶᦊᧃᧈ 时间:2020-06-23 16:44:50

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑,ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ  ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ、ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦈᦹ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ、ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦐᧅ ᦉᦳᧆ ᦒᦲ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦙᦲ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᧑ ᦺᦡᧉ ᦉᧇ ᦶᦂᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ、ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᧞ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉ ᦷᦣᧇ ᦺᦖᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ。

(ᦵᦌᦲᧃ ᦌᦲ ᦶᦊᧃᧈ)