new tai | old tai | 中文

ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ

作者:ᦆᦳᧂᧉ ᦟᦲᧁ 时间:2020-06-23 16:44:17

2b-3(1).jpg

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦷᦟᧅ ᧗ ᦆᧄᧈ,ᦷᦟᧉ ᦈᦹᧈ ᦩᦱᧉ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᧃ ᧓ ᦎᦼᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ,ᦅᧂᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᦊᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᧓ ᦜᧅ ᦠᧃᧉ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ。

ᦢᧁᧈ ᦍᦱᧅ ᦣᦸᧆ ᦓᦱ,ᦟᧁ ᦷᦟᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ:ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ,ᦓᦱ ᦁᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᧃᧉ ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦏᦲᧈ、ᦟᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧂᧈ。ᦟᧁ ᦷᦟᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ  ᦔᦳᧅᧈ ᦏᦲᧈ ᦷᦟᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ。ᦙᦲ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦞᦱᧈ:“ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦛᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦜᦻ,ᦢᧁᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦌᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦉ ᦡᦻ ᦊᦱᧈ。”ᦟᧁ ᦷᦟᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦂᦱᧉ ᦛᦱᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦜᦻ,ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦌᧄᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᦡᦻ ᦶᦑᧉ ᧞,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦏᦲᧈ ᦷᦟᧂᧈ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦈᧅ ᦶᦎᧄᧈ ᦺᦔ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦙᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦤᦸᦰ,ᦊᦱᧈ ᦏᦱᧉ ᦵᦉ ᦡᦻ ᦂᦱᧉ ᦵᦜᦲ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ。”ᦞᦱᧈ ᧟,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦺᦔ,ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧃᧉ,ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦑᦸᧂᦰ。               

(ᦆᦳᧂᧉ ᦟᦲᧁ)