new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ

作者:ᦒᦱᧂᧉ ᦉᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃᧈ 时间:2020-06-23 16:43:10

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ。

  ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦁᧃ ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ、ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ;ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᧁᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ”,ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᧞ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦶᦔᧂ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ“ᦉᦳᧂᧈ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ”、“ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ”;ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ、ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ;ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ“ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦃ”,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦠ ᦺᦣᧈ ᦠᦱᧂ ᦓᦱ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᧁᧉ、ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂᧈ。

(ᦒᦱᧂᧉ ᦉᦱᧁᧈ ᦋᦲᧃᧈ)