new tai | old tai | 中文

ᦖᦱᧅ ᦷᦙᧂᧈ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦷᦗᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ

作者:ᦍᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ 时间:2020-06-23 16:42:24

2b-1 (1).jpg

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦖᦱᧅ ᦷᦙᧂᧈ ᧓ ᦔᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦉᦳᧅ ᦵᦜᦲᧂ ᦐᦽᧈ ᦂᦸᧃᧉ。ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ ᧓ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦙᦳᧂᧈ ᧓ ᦔᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦷᦘᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ,ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦷᦙᧂᧈ ᦑᧂ ᦅᦸᧂᦰ ᦅᦸᧉ ᦈᧇ ᦐᦽᧈ ᦉᦾᧉ ᦗᦻᧉ ᦍᦻᧉ ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦷᦙᧂᧈ ᦑᦹᧅ ᦅᧂᧈ ᦢᦲᧆ ᦀᧁ ᦖᦱᧅ ᦷᦙᧂᧈ ᦍᦰ ᦍᦰ,ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦌᦹᧉ ᦀᧁ ᦟᦻ ᦟᦻ,ᦖᦱᧅ ᦷᦙᧂᧈ ᦋᦱᧆ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱᧅ ᦷᦗᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦶᦑᧉ。

(ᦍᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ/ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ)