new tai | old tai | 中文

ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧗ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗

作者: ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ 时间:2020-06-23 16:38:29

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ᧒᧕ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ, ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧗ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧗ ᦊᦴᧈᦷᦣᧂ ᦘᦸᧄᧉ  ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᦳ ᦒ ᧂᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦙᦲ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᧕᧐ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦱᧂ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ。ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。  ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦍᧂ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦋᦹᧈ ᦷᦆᧉ ᦉᦳᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ。

 (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ)