new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ

作者:ᦶᦋᧉ ᦶᦘᧁᧈ 时间:2020-06-23 16:37:49

2b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦑᦹᧅ ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦣᧈ ᦡᧄ ᦓᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦐᧅ ᦵᦜᦲ ᦋᦴᧈ ᦔᦲ ᦺᦔ,ᦉ ᦓᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦐᧅ ᦐᦱ。ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦵᦌᦲᧃ、ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦶᦉᧃᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦃᧂᧈ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧂ ᦓᧄᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦋᦴ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ。ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧘᧙ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᧓ ᦗᧃ ᦙᦴ ᦔᦻ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᧟ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᧙᧖ ᦙᦴ。ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ,ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦵᦑᦲᧈ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦍᧂ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦊᦴᧈ。

(ᦶᦋᧉ ᦶᦘᧁᧈ)