new tai | old tai | 中文

ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦅᧂᧈ ᦛᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ

作者: 时间:2020-05-15 09:17:13

3b-4(1).jpg

 ↑ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ, ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦐᦸᧂ ᦺᦖᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦅᧂᧈ ᦛᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ。 ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦛᧂᧈ ᦀᦸᧃ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧈ ᦃᦱᧃᧈ, ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᦓᦾᧉ, ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ。 ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦓᦱ ᦐᦸᧂ ᦑᦲᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦣᧂ ᦺᦞᧉ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᧃᧉ, ᦅᧂᧈ ᦛᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦍᦰ ᦍᦰ, ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ ᦔᦲ ᦋᧁᧉ ᦘᦸᧂᧈ。 

  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦲᧇ /  ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ )