new tai | old tai | 中文

ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ

作者:ᦀᦲᦰ ᦶᦈᧃ ᦆᧄ、ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ 时间:2020-05-13 17:38:36

2b-6(1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦆᦸᧂᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦶᦌᧁ ᦵᦔᦲᧃᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᧃᧉ ᦕᦸᧈ ᦠᧃ,ᦕᦴᧉ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦑᦹᧅ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦌᧃ ᧞ ᦀᧁ ᦏᦳᧂ ᦊᦱᧂ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᧈᦷᦙᧉ ᦷᦗᧅ ᦠᦸᧉ ᦖᦱᧅ ᦵᦃᦲ ᦉᦳᧄᧉ、ᦖᦱᧅ ᦵᦃᦲ ᦉᦸᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦍᦰ ᦍᦰ。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᦺᦉᧈ ᦷᦆ ᦀᦳᧇᧈ ᦎᦸᧈ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦕᦴᧉ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦆᦱᧃ、ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦋᧂ、ᦷᦢᧄ ᦠᦱᧉ ᧓ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ。ᦵᦗᦲᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦉ ᦓᦱᧈ,ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦺᦂ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ,ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦐᦲᧉ ᦢᦲᧆ ᦖᦱᧅ ᦵᦃᦲ ᧞ ᦷᦗᧅ ᦠᦸᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦞᧃ ᦺᦐ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦔᦻ。”ᦖᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉᦙᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ、ᦏᦳᧄ ᦡᦲᧃ、ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ、ᦋᦱᧅ ᦊᦱᧉ ᧞ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦗᧅ ᦠᦸᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。   (ᦀᦲᦰ ᦶᦈᧃ ᦆᧄ、ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)