new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦩᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦎᦱᧄ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ

作者:ᦷᦟᧉ ᦜᦲᧈ ᦘᦲᧃᧉ 时间:2020-03-20 17:45:12

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦕᦸᧈ ᦠᧃ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ  ᦟᦲᧁᧉ ᦵᦵᦟᧃᧉ、ᦌᦱᧃᧈ ᦋᦴᧉ、ᦖᦱᧅ ᦙᦲᧉ ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦎᦱᧄ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ,ᦷᦆᧉ ᦈᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦔᧁᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦟᦲ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦆᦳᧂᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄᧈ ᦶᦂᧄ ᦷᦃ ᧞ ᦞᦱᧈ:“ᦵᦗᦲᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ,ᦃᧁᧉ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦕᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ,ᦙᦱ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ,ᦉᦳᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ、ᦀᦸᧅᧈ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦅᧄ ᦘᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ。”

ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ,ᦀᧁ ᦺᦈ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ、ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ 、ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦡᦲ,ᦙᦱ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ“ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦌᦲᧃᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ”,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ  ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦉᧈ ᦺᦓ ᦞᦱᧂ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦜᦻ;ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦔᧁᧈ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃᧈ、ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦔᧁᧈ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦃᧈ ᦇᦹᧃ、ᦵᦂᧇ ᦣᦸᧄ ᦃᦸᧃᧈ ᦷᦙᧃ、ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦺᦞ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦓᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞᧉ ᦘᦸᧂᧈ;ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ  ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦙᦱ ᦶᦢᧂᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ;ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧃ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦁᦱ ᦑᦲᧆ ᦺᦐ ᧗ ᦞᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦞᧃ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦎᦱᧄ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ。

ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦏᦹᧂ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦑᦳᧃᧈ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦆ ᧒ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦀ ᦵᦙ ᦟᦲᧉ ᦂᦱ。ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦓᦸᧅ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦟᦲᧁᧉ ᦶᦟᧃᧉ、ᦖᦱᧅ ᦙᦲᧉ、ᦂᦽᧉ ᦠᦸᧄ、ᦖᦱᧅ ᦓᧄᧉ ᦺᦍ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧐ ᦆᧄᧈ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦒ ᦅᦸᧉ ᦜᦻ  ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ。

(ᦷᦟᧉ ᦜᦲᧈ ᦘᦲᧃᧉ)