new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ

作者:ᦍᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦞᦱᧂᧈ ᦒᧁᧈ 、ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ 时间:2020-03-20 17:38:19

2b-1 (1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦶᦠᧂᧈ ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦺᦑ ᦶᦋᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦠᧃᧉ,ᦕᦸᧈ ᦠᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᦹᧅ ᦅᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦍᦰ ᦍᦰ,ᦶᦎᧂ ᦌᧂᧉ、ᦖᦱᧅ ᦵᦃᦲ ᦉᦳᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦈᧇ ᦐᦽᧈ ᦎᦲᧄ ᦵᦆᦲ,ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

  ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦶᦡᧆᧈ ᦂᦱᧉ ᦟᦳᧄ ᦶᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧃ ᦓᦾᧉ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ  ᦉᧅ ᦀᦲᧆ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧉ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ,ᦀᦲᧇᧈ ᦶᦣᧇ ᦂᧇ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ,ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ,ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦸᧂᦉᦱᧂᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ。ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦷᦠ ᦺᦣᧈ ᦠᦱᧂ ᦓᦱ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ、ᦵᦘ ᦺᦘ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ,ᦅᦴ ᦶᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦘ ᦺᦘ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ、ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ、ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ、ᦵᦣᧆ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧈ,ᦶᦍᧂ ᦷᦎ ᦉᦱᧃ ᦠᧇ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ,ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ。ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧇ ᦵᦢᦲᧉ ᦃᦳᧃ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦃᦱᧉ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᧗ ᦀᧃ,ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ、ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᧟ ᧘ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦙᦴ、ᦷᦠ ᦀᦲᦰ ᦢᦳᧅ ᦗᧃ ᦔᦻ ᦱ᧐ ᦙᦴ、ᦷᦠ ᦍᧂᧉ ᦊᦲᧈ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧖ᦱ ᦙᦴ、ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ  ᦵᦃᧁ ᧕ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧖᧙ ᦙᦴ。ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ᦓᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦙᦲ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦶᦔᧂ,ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦷᦟᧅ ᧔ ᦆᧄᧈ, ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧔᧓ ᦙᦴ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦛᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧔ ᦙᦴ,ᦁᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᧟ ᦓᧃᧉ ᧘ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧘᧐ ᦙᦴ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦡᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ。

  ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦆᧄ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦟᦲ ᦉᦹᧈ ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦺᦑ ᦶᦋᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᦲᦰ,ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦙᦴ ᦑᦹᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦟ ᦤᦴ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ,ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ  ᦜᦻ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦠᦱ ᦅᦳᧃ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦍᦱᧅ ᦘᦸᧂᧈ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦎᧂᧉ ᦗᦸᧅ ᦵᦣᧆ ᦵᦞᧅ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᧟,ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦙᦱ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦢᦲᧆ ᦶᦎᧂ ᦌᧂᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᧖᧐ ᦙᦴ ᦺᦔ ᦃᦻ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ,ᦊᧂᧈ ᦶᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦈᧅ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧘᧐ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ。


(ᦍᧂᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ、 ᦞᦱᧂᧈ ᦒᧁᧈ  、ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)