new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ

作者:ᦋᦱᧂᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦌᦳᧂᧈ 时间:2020-01-17 17:18:28

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ,ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ  ᦔᦸᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦅᦹ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ“ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ”ᦔᦸᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ、ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ(ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ)ᦵᦵᦏᧆ ᦣᦸᧂ ᦀᦳᧇᧈ ᦡᦲ ᦉᦲ ᦵᦂᧂᧉ  ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦈᦱᧃᧈ ᦈᦸᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ、ᦆᦸᧂᧉ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ。

  ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦷᦙᧃ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ、ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ、ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ“ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦕ ᦡᦱᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦉ ᦏᦹᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ、ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦡᦲ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ  ”ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦁᧇ ᦶᦅᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦙᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦵᦵᦑᧅ ᦖᦻ ᦂᦱᧅ ᦓᦱ ᦑᦲ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕᦖᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦳᧂᧉ ᦵᦟᦿ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦙᦱ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧅ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦙᦱ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ、ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ,ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦶᦕᧅᧈ, ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦚᦳᧃ ᦐᦾᧉ、ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧅ、ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᧔ ᦵᦡᦲᧃ,ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦶᦈᧃ ᦠᦸᧄ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦂᦸ,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ。

  ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧅ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ“ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ”ᦔᦸᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦜᧅ,ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧓ ᦔᦸᧆ ᦷᦜᧂ、ᦣᦾᧉ ᧒᧕ ᦔᦸᧆ ᦓᦾᧉ。ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦶᦗᧂ ᦅᦱᧈ ᧒᧐ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦻ ᦗᦸᧂᦰ ᧓ ᦖᦹᧃᧈ ᦂᦸ ᦔᦻ ᧞ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦙᦸᧃ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦙᦴ ᦔᦻ ᦓᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧒ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ;ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ;ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ、ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦑᦲᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᧇ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ、ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  ᦵᦞ ᦟᦱ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧔ ᦔᦲ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ,ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧓ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃᦷᦟᧅ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ。

  (ᦋᦱᧂᧈ ᦈᦲᧃᧈ ᦌᦳᧂᧈ)