new tai | old tai | 中文

 ᦉᦳᧂᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦵᦋᧉ ᦶᦘᧁᧈ 时间:2020-01-10 14:45:37

2B-3 (2).jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦵᦆᦲᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦗᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ、ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦅᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦎᦸᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦣᦴᧉ ᦣᦸᧆ ᦑᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ,ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦙᦹ ᧒ ᦃᦸᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ。

ᦔᦳᧂ ᦌᦻᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦎᦸᧃᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ。                     (ᦵᦋᧉ ᦶᦘᧁᧈ)