new tai | old tai | 中文

ᦋᦱᧂᧉ ᦔᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦷᦆ ᦺᦣᧈ ᦷᦆ ᦷᦉᧃ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ 时间:2020-01-10 14:44:52

2B-5.jpg

 ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦸᧅ、ᦢᦱᧃᧉ ᦖᦴ ᦷᦀᧈ、ᦷᦞᧈ ᦷᦒᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦈᦻᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦻ ᦃᦱᧁ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᧓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ, ᦋᦱᧂᧉ ᦔᦱᧈ ᧗ ᦷᦎ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱ ᦂᦲᧃ ᦷᦆ ᦺᦣᧈ ᦷᦆ ᦷᦉᧃ,ᦙᦲ ᦷᦉᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦛᦱᧃ、ᦷᦉᧃ ᦖᦱᧅ ᦶᦑᧃ、ᦷᦉᧃ ᦂᦽᧉ ᦁᧃ ᦃᦸᧂ ᦵᦣᧆ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

ᦋᦱᧂᧉ ᦔᦱᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦌᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦸᧅ,ᦔᦲ ᦂᦻ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ、ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ  ᦋᦱᧂᧉ ᦔᦱᧈ ᦖᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦣᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦸᧅ ᦣᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦲᧃ ᦂᦸ ᦂᦽᧉ ᦂᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦃ ᦶᦐᧆ,ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦏᦹᧂ ᧖ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ,ᦋᦱᧂᧉ ᦔᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦱ ᦙᦱ ᦙᦲ ᦱ᧔ ᦷᦎ,ᦙᦱ ᦂᦲᧃ ᦷᦠ ᦕᧅ ᦵᦗᦲᧅ、ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦛᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦱᧅ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦺᦔ ᦌᧄᧉ。ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦔᦱᧈ ᦙᦱ ᦂᦲᧃ ᦷᦆ ᦺᦣᧈ ᦷᦆ ᦷᦉᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ、ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦋᦱᧂᧉ ᦔᦱᧈ ᦂᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦵᦣᧆ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᧃᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦢᦱᧃ ᦋᦸᧅ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦴ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ  ᦉᦳᧄ ᦺᦝ ᦎᧁ ᦷᦜᧂ ᦶᦣᧉ ᦷᦉᧃ ᦺᦣᧈ ᦷᦉᧃ ᦓᦱ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦀᧁ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦙᦱ ᦃᧇ ᦵᦟᧀ ᦋᦱᧂᧉᦵᦏᦲᧃᧈ,ᦌᦳᧃᧈ ᦋᦱᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᧁ ᦨᦱᧂ ᦷᦔᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ,ᦕᦴᧉᦺᦡ ᦅᦳᧃ  ᦓᧃᧉ  ᦺᦔ ᦺᦣᧈ ᦺᦔ ᦓᦱ ᦗᦸᧅ ᦜᦱᧉ、ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟ ᦓᦱ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦗᧂ )