new tai | old tai | 中文

ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者:ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦉᦱᧂᧈ ᦜᦲᧈ 时间:2020-01-10 14:44:04

2B-2 (1).jpg

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦱᧂᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦖᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦋᦴ ᦒᦲ ᧒ ᦉᦱᧄ ᦷᦍᧅ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ,ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ、ᦶᦃᧇ 、ᦵᦉᦲᧉ ᦕᦱᧉ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ(ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ)。

  ᦖᦴᧈ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦅᧄ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦎᦸᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ、ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧉ ᦕᦱᧉ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ,ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ 。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ,ᦷᦋ ᦗᦱ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦵᦚᧆᧈ ᦷᦆ ᦵᦣᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦶᦢᧇᧈ ᦵᦔᦲᧂ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦉᦲᧉ ᦕᦱ ᧉᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  (ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦉᦱᧂᧈ ᦜᦲᧈ)