new tai | old tai | 中文

ᦀᦴᧉ ᦵᦗᧄᧈ ᧞ ᦉᦱᧄ ᦟᦸ

作者:ᦵᦗᦲᧉ ᦶᦊᧃᧈ 时间:2020-01-02 16:48:06

 ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄᦕ ᦵᦑᧆ ᦑᦲᧈ ᦷᦂᧂ ᦺᦂ, 

 ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦎ ᦺᦜ ᦆᧄ ᦷᦜᧂ ᦐᦽᧈ ᧑,

 ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦺᦜ ᦟᦸᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦝᦸᧂ,

 ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦵᦗᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦵᦈᧃ ᦆᧄ ᦣᦱᧄᧈ ᦏᦸᧂᧈ,

 ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦘᦳᧅ ᦟᦴᧅ ᦺᦙᧉ ᦠᦸᧄ ᦶᦠᧈ  ᦚᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦉᦸᧂ ᦗᦻ,

 ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦷᦙᧂᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦅᧃ ᦈᦸᧂᧉ ᦟᧇ ᦉᦻ  ᦎᦱ ᦞᧃ ᦣᦸᧃᧉ ᦏᦸᧂᧈ。

 ᦖᦱᧅ ᦃᦱᧄ ᦂᦸᧃᧉ ᦗᦻ ᧉᦍᦻᧉ ᦂᦲᧂᧈ ᦅᦱᧃᧉ ᦗᦸ ᦠᧅ,

 ᦡᦸᧅ  ᧈᦠᦸᧃ ᦠᦳᧂ ᦵᦕᧀ ᦅᦲᧈ ᦵᦵᦡᧂ ᦊᦴᧈ ᦷᦋᧂ ᦷᦣᧂ,

 ᦖᦱᧅ ᦃ ᦵᦵᦐᧆ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦅᦻᧉ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦛᦱᧃ ᧞ ᦇᦱᧄ。

 ᦷᦟᧆ ᦉ ᦖᦱᧅ ᦙᦲᧉ ᦠᦸᧄ ᦵᦜᦲ ᦂᦽᧉ ,

ᦵᦵᦎᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦂᦲᧅᧈ ᦎᦲᧄ ᦓᦱ,

 ᦂᦸ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ ᦓᦾᧉ ᦷᦔᧅ ᦠᦳᧄᧈ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ,

 ᦺᦙᧉ  ᦃᧁᧉ ᦵᦜᦲᧂ ᦎᦲᧄ ᦑᦳᧂᧈ ᦋᦱᧆ ᦉ ᦘᦸᦰ ᦺᦈ,

 ᦍᧂᧈ ᦙᦲ ᦖᦱᧅ ᦂᦽᧉ ᦉᦗᧁ  、ᦖᦱᧅ ᦅᦸᧂᧉ ᦵᦵᦅᧂ ᧞ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦈᧆ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦓᧇ ᦢᧁᧈ ᦵᦉᧂᧉ.......

 ᦷᦓᧅ ᦵᦀᧂᧉ ᦓᦾᧉ ᦈᧇ ᦈᦸᧆᧈ  ᦜᧂ ᦩᦻ,

 ᦷᦓᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦃᧇ ᦍᦸ ᦑᦱᧃᧈ ᦈᧁᧉ,

 ᦷᦓᧅ ᦷᦏ ᦆᦱ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦃᧇ ᦷᦙᧃᧈ ᦡᦲᧃᧉ,

 ᦵᦖᦲᧃᦡᧂᧈᦓᦱᧂᦉᦱᧁᦋᦱᧂᧈᦃᧇᦵᦙᦲᧂᦺᦑ,

 ᦀᦽ ᦓᦸ,ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦊᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,

 ᦂᦱᧃ ᦉ ᦗ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦟᦰ ᦉ ᦖᦲ  ᦣᦱᧄᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦺᦔ ᦋᦴᧈ ᦡᦱᧁᧉ !

  (ᦕᦴᧉ ᦔ ᦶᦜ     ᦵᦗᦲᧉ ᦶᦊᧃᧈ )