new tai | old tai | 中文

  ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ

作者:ᦀᦲᦰ ᦷᦢ ᦆᧄ 时间:2020-01-02 16:45:29

  ᦵᦖᧀ ᦉ ᦏᦱᧇ ᦃᦱᧁ ,

  ᦵᦚᦲ ᦺᦙᧉ ᦵᦜᦲᧂ ᦀᦳᧄᧈ ᦣᦳᧄᧈ,

  ᦷᦔᧅ ᦠᦳᧄᧈ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦈᧅ ᦃ ᦞᦱᧃ ,

  ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ, 

ᦵᦙᧆ ᦣᧅ ᦉ ᦠᦻ ᦃᦾᧉ ᦵᦠᧀᧈ,

  ᦃᦾᧉ ᦣᦴᧉ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦆᦲᧂ ᦋᦱᧆ ᦉᦴᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ,

  ᦑᦹᧅ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦲ ᦐᦱᧉ ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ 。

  (ᦀᦲᦰ ᦷᦢ ᦆᧄ)