new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ

作者:ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦨᦱᧂ ᦷᦗᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦙ 时间:2020-01-02 16:44:53

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦕᦱᧄ ᦷᦜᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ,ᦷᦋ ᦗᦱ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ。

  ᦃᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦍᦱᧄ ᦊᦲᧃ ᦔᧁᧈ ᦛᦱᧂᧈ ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ。ᦊᦴᧈ ᦷᦠ ᦺᦣᧈ ᦠᦱᧂ ᦓᦱ,ᦷᦏᧈ、ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ、ᦖᦱᧅ ᦗᧅ、ᦖᦱᧅ ᦵᦃᦲ ᦉᦸᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ,ᦢᧁᧈ ᦑᧁᧈ ᦅᦱᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ,ᦟᦳᧅ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦋᧁᧈ ᦀᦸᧅᧈ、ᦕᦴᧉ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ、ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ 。

  (ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦨᦱᧂ ᦷᦗᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦂᦱᧅ)