new tai | old tai | 中文

 ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦙᦱ

作者:ᦀᦲᦰ ᦷᦢ 时间:2020-01-02 15:43:27

  ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ  ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ, ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦷᦅᧃ  ᦺᦡᧉ ᦈᦹᧈ ᦈᧄ ᦺᦞᧉ, ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦔᦲ ᦺᦐ ,ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦞᧃ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ   ᦎᧂᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ,ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

  ᧗᧐ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃᧈ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦃᦱᧉ ᦵᦉᦲᧅ ᦵᦵᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ , ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦷᦂᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ。ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ,ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦲ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦂᦱᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ, ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦙᦱ。ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ ᦺᦡᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ,   ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦉᦲᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦑᦳᧃᧈ ᦑᧁᧉ,ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦅᦸᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ, ᦇᦹᧃ ᦊᦴᧈ ᦣᧂ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦖᦹᧃᧈ ᦜᦻ ᦗᧃ。

  ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ,ᦍᦱᧄ ᦣᦸᧃᧉ ᦷᦙᧆ ᦺᦔ ᧟, ᦺᦢ ᦺᦙᧉ ᦜᦳᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦡᦲᧃ,ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦛᦻᧉ ᦔᦲ ᦷᦟᧆ ᦷᦋᧈ ᦅᦸᧈᦃᦻ ᦎᦲᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦷᦖᧅ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ ᦋᦸᧂᧈ ᧑,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦙᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦞᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦠᦸᧉ ᧞ ᦟᦹᧉ,ᦺᦕ ᦗᦸ ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。                  (ᦀᦲᦰ ᦷᦢ)