new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ

作者:ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃᧈ ᦆᧄ 时间:2020-01-02 15:42:55

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ,ᦶᦉᦰ ᦶᦢᧂᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᧞ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ,ᦈᦹ ᦆᦱᧆ ᦎᦲᧃᧈ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ》。

  ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦵᦵᦉᧃᧈ、ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᧞ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦑᧂ ᦐᦲᧄ。ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ、ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦖᧈ、ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦺᦖᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦀᦾᧉ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。

  ᦎᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦱ᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᧙ ᦗᧃ ᦙᦴ ᦔᦻ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᦇ ᧖᧘ ᦖᦹᧃᧈ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ,ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦞ ᦏᦳ ᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᦶᦍᧃᧉ。

  (ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃᧈ ᦆᧄ)