new tai | old tai | 中文

ᦷᦢᧄ ᦓᧄᧉ ᦂᦲᧃ ᦷᦑᧂᧈ ᦝᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦎᧂᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ

作者:ᦋᦴᧈ ᦞᦴ ᦋᦲᧃᧈ、ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧉ ᦵᦋᧉ 时间:2020-01-02 15:42:14


2b-1.jpg  ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦷᦑᧂᧈ ᦝᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ“ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ。ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧒ ᦆᧄᧈ,ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᧘ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦺᦓ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦉᦱᧂᧉ ᦡᦲ ᦎᧂᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᧟。ᦓᧄᧉ ᦍᦱᧁ ᦑᦸᧈ ᦓᧄᧉ ᧔ ᦜᧅ ᦔᦻ ᧕,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦂᧃ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦔᦻ、ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᧔ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦗᦸᧅ ᦔᦻ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᧖ ᦵᦡᦲᧃ ,ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦺᦅ ᦡᦲ ᧟, ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᧕ᦑᦲᧈ ᦺᦓ᧘ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦙᦲ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧕᧔ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦂᦲᧃ ᧟。


  (ᦋᦴᧈ ᦞᦴ ᦋᦲᧃᧈ、ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧉ ᦵᦋᧉ)