new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ

作者:ᦌᦹᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ 时间:2020-01-02 15:41:22

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ。

  ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦓᦲᦰ,ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦸᧈ ᦺᦔ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ 、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ、ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦈᧇ ᦢᧁᧈ ᦈᧇ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ“ᦂᦱᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ”,ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦞ ᦏᦳ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦙᦲ ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ、ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ、ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦡᦲ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦶᦏᧄ,ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。

  (ᦌᦹᧉ ᦋᦳᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ)