new tai | old tai | 中文

ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ

作者:ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦟᦲᧃᧉ 时间:2020-01-02 15:40:19

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦊᦱᧂ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ,ᦠᦹᧉ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦢᧁᧈ ᦈᦸᧉ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦉ ᦓᦱᧈ ,ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᧞ ᦷᦆ ᦃᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦍᦸᧃᧉ 。ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ,ᦍᧁᧉ ᦌᦲᧈ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ“ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᧞ ᦷᦆ ᦃᦻ”ᦊᦱᧂ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ-ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦊᦱᧂ。

  ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦞᦴ ᦧᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦍᦲᧉ ᦌᦲᧈ ᦷᦃᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦙᦲ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦏᦻᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦍᦱᧂᧉ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ。ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ  ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦙᦱ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦸ ᦊᦱᧂ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦌᦱᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᧖ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᧃᧉ;ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦏᦻᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦍᧂᧉ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦅᦴ ᦵᦚᦲᧃᧈ ᦍᦲᧁ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈᦌᦹᧈ  ᦶᦢᧂᧈ ᦎᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦓᧃᧉ;ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ “ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᧞ ᦷᦆ ᦃᦻ”ᦉᦱᧂᧈ ᦆᦻ ᦞᦴ ᦧᦱᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ ᦍᦲᧉ ᦌᦲᧈ ᦷᦃᧈ ᦍᦲᧁ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦺᦓ ᦅᦳᧂᧈ ᦌᦹᧈ ᦎᦸᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ。

  ᦟᦳᧃ ᦙᦱ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦂᦱᧃᧉ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦗᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ,ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᧞ ᦷᦆ ᦃᦻ”ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ。

  (ᦵᦎᦲᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦟᦲᧃᧉ)