new tai | old tai | 中文

ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦱᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ

作者:ᦀᦻᧉ ᦈᦸᧄ ᦶᦈᧃ 时间:2019-12-20 16:41:15

2b-3(1).jpg

  ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦷᦂᧂᧈ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦞᧃ ᦓᦲᦰ, ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦣᧁ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ, ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ, ᦺᦕ ᦅᦸᧉ  ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ, ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᧞ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦔᦱᧃ ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ, ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦂᧃ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦡᦲᧃ ᧞ ᦝᦱᧉ, ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦵᦑᧆ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦔᦲ ᦷᦃᧇᧈ ᦺᦩᧈ  ᦙᦱ, ᦕ ᦵᦑᧆ ᦣᧁ ᦉᦃᦱᧇ ᦟᦱᧇ ᦵᦗᧂ, ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦙᦱ ᦗᦸᧂᧉ; ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦂᧂ ᦞᦳᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ; ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦃᦱᧉ ᦵᦉᦲᧅ ᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ ᦙᦱ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ。 ᦷᦍ ᦒᦱ ᦁᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ, ᦙᦲ ᦠᦸᧅᧈ ᦡᦱᧇ ᦆᦳᧄ ᦕᦻ ᧞ ᦙᦸᧅ ᦓᦱᧆ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦋ, ᦞ ᦏᦳ ᦏᦱᧃᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦑᦳᧃᧈ ᦑᧁᧉ ᧞ ᦣᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦙᦱ, ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦷᦑ ᦷᦟᧅ。

  ᦵᦙᦲᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦙᦲ ᦵᦵᦉᧂ, ᦢᦱᧃᧉ ᦦᦱᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦉᦱᧂᧉ, ᦺᦈ ᦅᦳᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᧁ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦒᧄ,  ᦵᦗᦲᧈ ᦔ ᦞᦲ ᦓᦲ ᦣᧁ ᦂᦹᧇ ᦵᦣᧆ ᦂᦹᧇ ᦵᦵᦣᧃ ᦤᦱ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ, ᦣᦲᧆ ᦢᦱᧃᧉ ᦙᦲ ᧔ ᦵᦵᦈᧂᧈ, ᦅᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦲ ᧘ ᦏᦱᧃᧉ, ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦉᦳᧅ ᦂᦲᧃ ᦒᦸ, ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦅᧄ ᦃᧇ ᦃᧇ ᦞᦱᧈ: ᦓᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦎᧅ ᦅᦸᧉ ᦺᦜ ᦜᧂᧈ ᦙᦱ ᦖᦸᧉ, ᦃᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦜ ᦜᧂᧈ ᦙᦱ ᦵᦍ。ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᧂᧉ ᦠᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᦲ ᦙᦱᧅ, ᦠᦱᧅ ᦊᦻ ᦏᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ, ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦙᦲ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ, ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦂᦲᧉ ᦙᦲ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦂᦱᧉ, ᦺᦘᧈ ᦐᧄ ᦐᦱ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦉᦳᧅ ᦢᦱᧃ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦉᧁᧉ, ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦙᦲ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ, ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦺᦡᧉ ᦵᦕᧀ ᦵᦵᦕᧈ, ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦂᧃ ᦺᦔ, ᦑᦱᧂ ᦟ ᦺᦞ ᦺᦔ ᦙᦱ ᦉᦹᧇᧈ ᦉᦻ ᦺᦍ ᦆᦱᧈ, ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦵᦓᧃ ᦢᧁᧈ ᦉᧁᧉ, ᦡᦲ ᦦᦱᧈ ᦺᦋ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦺᦂ ᧞ ᦵᦵᦑᧃ ᦺᦂᧉ, ᦉᧂ ᦙᦱ ᦔ ᦊᦸᧈ ᦒᦸ ᦺᦈ ᦵᦵᦑᧉ ᦓᦸ !

  ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᦱᧈ ᦙᦲ ᦷᦋᧅ ᦺᦋ, ᦍᧂ ᦙᦲ ᦷᦘ ᦋ ᦓᦱ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᦜᦻ ᦵᦍᦲᧂᧈ, ᦋᦴᧈ ᦔᦲ ᦅᦸᧉ ᦓᧄᧉ ᦝᦱᧉ ᦉᦻ ᦚᦳᧃ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦡᦲ ,ᦃᧁᧉ ᦐᦱ ᦔᦱ ᦏᦳᧅᧈ, ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦕ ᦡᧇ ᦃᦻ ᦙᦲ ᦵᦋ, ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦴ ᦑᦱᧂᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦎᦲᧄ ᦺᦈ, ᦵᦉᦲᧉ ᦕᦱᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦘᦸᦰ ᦡᦴ ᦇᦱᧄ, ᦟᦱᧃ ᦠᦴ ᦉᦾᧉ ᦆᧄ ᦅᦱᧈ ᦐᧄ ᦐᦱ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ, ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦋᦳᧄᧈ ᦋᦹᧃᧈ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦵᦵᦑ ᦆᧄ ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ, ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦃᦸᧂ ᦉ ᦗ ᦵᦋ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᦓᦲᦰ, ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ, ᦺᦡᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ ᧟。

  ᦘᦸᦰ ᦵᦗᦲᧈ ᦢᦳᧃ ᦙᦲ ᦺᦡᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦷᦎᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ, ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦑᧅ ᦃᦲᧃ ᦺᦈ, ᦀ ᦓᦴ ᦷᦙ ᦑ ᦓᦱ ᦋᦳᧄᧈ ᦋᦹᧃᧈ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦺᦖᧈ ᦃᦾᧉ ᦓᦲᦰ ᧞。

  (ᦀᦻᧉ ᦈᦸᧄ ᦶᦈᧃ)