new tai | old tai | 中文

ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ

作者:ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃᧈ ᦘᦳᧄ 时间:2019-12-20 16:39:26

  ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦍᦲᧃᧈ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ , ᦔᦲᧃ ᦵᦞᧂ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦓᦲᧉ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦆᦹᧃ ᦙᦲ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑ 。ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦵᦞᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦊᧈ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ, ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ ᦺᦜ ᦕᦱᧈ ᦕᦻᧉ ᦂᦱᧂ ᦵᦞᧂ , ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦱᧅ ᦠᦳᧄ ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ , ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦠᦸᧄ ᦵᦵᦕᧈᦑᧂ  ᦷᦟᧅ ᦦᦱᧂᧉ。

   ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ , ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦡᦲ ᦕ ᦵᦑᧆ , ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦱ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ, ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦙᦱᧅ ᦓᧅ, ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᦉᦳᧅ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧂ ᦷᦖᧅ ᦞᦱᧂ ᦺᦈ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,  ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ, ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦋᧅ ᦂᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦉᦳᧂ ᦈᦳᧂ ᦂᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦙᦱ ᦋᦴᧈ ᦔᦲ。

  (ᦀᦲᦰ ᦀᦲᧃᧈ ᦘᦳᧄ)