new tai | old tai | 中文

ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ

作者:ᦅᧁᧈ ᦩᦱᧃᧈ 时间:2019-12-20 16:34:05

2b-2 (1).jpg

    ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦋᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᧞ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦋ ᦂᧃ  ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦟᦱᧆ ᦍᦴ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᧒ ᦏ ᦜᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᧞ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ ᦣᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦃᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦟᦱᧃᧉ ᦌᦲᧁᧉ ᧞ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦏᦻᧈ ᦍᦱᧂᧉ ᦵᦓᦲᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦈᦹ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦊᦻᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦟᦸᧆ ᦓᦾᧉ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦂᦸ ᦔᦻ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ。

  (ᦅᧁᧈ ᦩᦱᧃᧈ)