new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ 时间:2019-12-20 16:33:34

2b-1 (2).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦒᦸᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᧞ ᦒᦸᧃᧉ ᦞᦼ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦒᦸᧃᧉ ᦁᧃ“ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ、ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦺᦈᦢᦳᧃ  ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ”ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦀ ᦏ ᦺᦓ (ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ) ᦓᧃᧉ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦂᧄ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦶᦂᧃᧈ ᦺᦈ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᧇ ᦒᦸᧃᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦲ ᦉᦹᧈ ᦶᦓᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦒᦸᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᧓ ᦖᦴᧈ,ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦁᧃ ᧓ ᦶᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ、᧔ ᦶᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ、᧕ ᦶᦓᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧃᧉ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ,ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᧞ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。

  (ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ)