new tai | old tai | 中文

  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦔ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ

作者:ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ 时间:2019-12-20 16:31:16

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱᦱ ᦆᧄᧈ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦔ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ  ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ 。

  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᧞ ᦩᦱᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ, ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ、ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ、ᦂᦱᧃ ᦂᧄ ᦑᦹ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦵᦊᧄᧉ ᦺᦋ ᦕᦴᧉ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᧞ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦷᦟᧄ ᦟᦱ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ,ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦕᦴᧉ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦃᧉ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦓᧃᧉ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ。ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ 。

  ᦖᦴᧈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᧞ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ;ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ,ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦲ ᦐᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦣᦸᧂ ᦜᦸᧂ ᦗᦹᧃᧉ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ;ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦶᦟᧇ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ、ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ;ᦈᧅ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉᦵᦑᦲᧃᧈ ᦵᦅᦲᧉ ᦵᦍᦲᧉ ᦎᦸᧈ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ 。

  (ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)