new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ 时间:2019-11-15 16:33:47

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ  ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ  ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ、ᦶᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦙᦳᧃ、ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ、ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᧔ ᦙ ᦷᦍ ᦓᦲᦰ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧔᧒ ᦅᦳᧃ。ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦅᦸᧂ ᦈᦱ ᧞ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᧒ ᦕ ᦂᦱᧃ。ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦐᦲᧉ,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦕᧆ ᦺᦞᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦵᦉ ᧟,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦶᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ、ᦶᦔᧂ ᦃᧁᧉ ᦙᦳᧃ、ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ、ᦕᦴᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᧔ ᦙ ᦷᦍ ᦓᦲᦰ。ᦕᦴᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦅᧃ ᦟᦸᧂ ᦋᦱᧄ ᦈᧇ ᦢᧅ ᦃᧃ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦔᧃ ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ。               (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂᧈ)