new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ

作者:ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦞᧀᧉ、ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦱᧃ 时间:2019-11-15 16:33:07

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧖ ᦆᧄᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᦓ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ 。

  ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦑᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ、ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᦻ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ、ᦂᦱᧃᧉ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦏᦹ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦗᦻ ᦟᦳᧃ、ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦓᧃᧉ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦓᧃᧉ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ;ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ、ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᧄᧈ ᦓᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦏᦹ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦞ ᦏᦳ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  (ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦞᧀᧉ、ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦑᦱᧃ)