new tai | old tai | 中文

ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ

作者:ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ 时间:2019-11-15 16:31:48

2b-3 (1).jpg

↑ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦷᦟᧉ ᦌᦼ ᦎᦳᧂᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦠᦽᧉ ᦟᦸ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ,ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦶᦢᧂᧈ ᦂᧃ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ、ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦓᧄᧉ ᦶᦙᧈ、ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦚᧆᧈ ᦃᦸᧂᧈ ᦷᦆ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ。             (ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦑᦲᧉ)