new tai | old tai | 中文

ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ

作者:ᦉᦳᧂᧈ ᦵᦞᧀᧉ ᦍᧂᧉ 时间:2019-11-15 16:30:59

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ  ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦙᧃ ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦏᦹᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ,ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦙᧃ ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᦽᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦍᦲ ᦗᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦋᧉ ᦏᦹ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦋᧉ ᦏᦹ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦂᧅ ᦑᦰ ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ。ᦵᦙᦲᧈ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ、ᦂᧄ ᦑᦹ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦕᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦺᦋᧉ ᦏᦹ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ、ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。

  (ᦉᦳᧂᧈ ᦵᦞᧀᧉ ᦍᧂᧉ)