new tai | old tai | 中文

ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ

作者:ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧂᧉ ᦞᦴ 时间:2019-11-15 16:28:47


2b-1 (1).jpg

↑  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦉᦲᧈ ᦒᦸᧃᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧃᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ、ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ,ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦺᦓ ᦵᦉᦲᧈ ᦒᦸᧃᧉ ᦊᦴᧈᦺᦎᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦠᧃᧉ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦈᦹ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ  ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦈᧄ ᦄᦻ  ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦂᦸᦎᦸᧅᧈ。ᦑᧂ ᦜᦻ ᦎᦱᧄ ᦎᦲᧃ ᦎᦱᧄ ᦙᦹ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦍᦰ ᦍᦰ。              (ᦷᦆᧉ ᦌᦳᧂᧉ ᦞᦴ)