new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ

作者:ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ 时间:2019-11-06 09:29:00

ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ

  ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦂᦱᧃ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦵᦣᧃ ᦣᦴᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧉ ᦅᧁᧉ。

  ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦑᧂ ᦷᦟᧅ ᦅᦸᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦌᧄᧉ,ᦷᦎ ᦕ ᦵᦑᧆᦁᧂ ᦂᦲᧆ sos (ᦅᦹ ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦀᧁ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ) ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᧇ ᦈᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦵᦐᦲ ᦡᦲᧃ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ  ᦀᧁ ᦞᦴᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈᦺᦔ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦒᦲᧉ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦎ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ。ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ Mayday (ᦅᦹ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦝᦱᧉ ᦜᧂᧈ-ᦙᦱ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦷᦎ ᦃᦱᧉ) ᦔᦲᧃ ᦵᦣᦲ ᦉ ᦗᧁ ᧞ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦑᦸᧃᧉ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦞᦴᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ  ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ。

  ᦅᧃ ᦟ ᦃ ᦓ ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦓᦲᦰ,ᦠᦹᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦆᦲᧂ。 ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦺᦡᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ。

  ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ

  ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦴᧉ ᦵᦔᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦁᧃ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ,ᦠᦱᧅ ᦣᦾ ᦣᦱᧂᧈ ᦌᦸᦰ ᦠᦱ ᦺᦡᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ。ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦷᦟᧆ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦈᦸᧉ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦓᦲᦰ,ᦅᧃ ᦠᦱ ᦺᦡᧉ ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦷᦟᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦈᦲᦰ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ 。ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦟᦸᧉ ᦷᦟᧆ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦈᦲᦰ ᦺᦝ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦵᦔᧁ ᦆᦸᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ。

  ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦵᦵᦔᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦞᧃᧈ ᦷᦜᧂ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ  ᦝᦱᧉ ᦎᦳᧂᧈ ᦋᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ。ᦵᦉᦲᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ、ᦵᦣᦲ ᦟᦳᧄ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦈᦸᧂᧉ ᦟᦳᧄ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦎᦱᧂᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦁᧃ ᦕᦲᧁ ᦵᦣᦲᧈ ᦓᧃᧉ, ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᦴᧉ ᦠᧃ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦇᦻᧈ。ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦀᧁ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦑᧄ ᦺᦞᧉ,ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦈᧅ ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦇᦻᧈ ᧞ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦏᦹᧂ。

  ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ,ᦵᦙᦲᧈ ᦍᦳᧃᦢᦲᧃ ᦂᦻ ᦈᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦕᦴᧉ ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦈᧅ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ,ᦺᦃ ᦂᦸᧂᧉ ᦺᦝ。ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦖᦱᧅ ᦺᦝ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦌᧄᧉ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦂᦸᧂᧉ ᦺᦝ ᦵᦣᦲᧈ ᦅᧄ ᧑ ᦞᦸᧆ ᦅᧄ ᧑,ᦵᦗᦲᧈ ᦠᦹᧉ ᦂᦸᧂᧉ ᦺᦝ ᦺᦡᧉ ᦺᦋᧉ ᦠᦹᧂ ᦘᦸᧂᧈ。

(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ)