new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ

作者:ᦷᦟᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦊᦲᧃᧉ 时间:2019-11-06 09:27:17

 2b-3 (1).jpg

  ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧐ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦙᦸᧃᧈ ᦔ ᦟᧂ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦞᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧃᦶᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦶᦌᧂᧈ、ᦈᦱᧃᧈ ᦌᦸ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧕᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦓᧄᧉ ᦟᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ“ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ”。ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦀᧁ ᦍᦴ、ᦕᦱᧅ ᦷᦉᧅᧈ、ᦃᦸ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦺᦔ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦣᦸᧂᧈ ᦔᦾᧈ ᦓᧄᧉ ᦋᦰ ᦣᧂᧉ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ 、ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。  (ᦷᦟᧉ ᦶᦊᧃᧈ ᦊᦲᧃᧉ)